Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

QAROVSIZ BOLA

Written by

qarovsiz bola - anik yashash joyi bo`lmagan nazoratsiz kolgan voyaga yetmagan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

QAYTA TARBIYALASH

Written by

qayta tarbiyalash - tarbiyasida kamchiligi bo`lgan o`quvchilarni maqsadga muvofik, rejali qayta tarbiyalash.

Thursday, 19 December 2019 00:00

QADRIYAT

Written by

qadriyat - vokelikdagi muayyan xodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy-ma`naviy ahamiyatini ko`rsatish uchun qo`llanadigan tushuncha.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI QAYTA TARBIYALASH

Written by

o`z-o`zini qayta tarbiyalash - shaxsning o`zidagi salbiy odatlar, xarakteridagi zararli sifatlarni yo`qotish, ularni bartaraf etishga karatilgan ichki faoliyati jarayoni.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI TAXLIL (NAZORAT) QILISH

Written by

o`z-o`zini taxlil (nazorat) qilish - o`z shaxsi, mavjud fazilatlari, hatti-harakati, hulq-atvorini taxlil qilish, mavjud sifatlarni boyitish yoki salbiy odatlarni bartaraf etishga karatilgan faoliyat usuli.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI TARBIYALASH METODLARI

Written by

o`z-o`zini tarbiyalash metodlari - o`quvchilarning o`zini o`zi idora qilishlari, turli o`quvchilar organlari faoliyatida faol ishtirok etishlarini ta`minlash, ularning ijtimoiy mavkelarini oshirish maqsadida qo`llaniluvchi usullar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI BAXOLASH

Written by

o`z-o`zini baxolash - mavjud fazilatlari, xaggi-harakati, hulq- atvorini taxlil qilish asosida o`z shaxsiga baxo berishga yunaltirilgan faoliyat usuli.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI TARBIYALASH

Written by

o`z-o`zini tarbiyalash - ichki tuygular yordamida milliy qadriyatlarni, inson hayotidagi yutuk va muammolarni, tajribalarni o`rganish, ko`nikma va malakalar xosil qilish hamda mustaqil rivojlanish jarayoni