Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

SOTSIUM

Written by

Sotsium (lot. socium - umumiy, birgalikda) - yirik va mustaxkam ijtimoiy birlik. Sotsium-insonning ijtimoiy atrof-muxiti, hamjamiyati.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SOTSIOLOGIYA

Written by

Sotsiologiya (lot. socielas - jamiyat va yunon. logos - ta`limot) - yaxlit tizim sifatidagi jamiyat va aloxida ijtimoiy institutlar, ijtimoiy guruhlar, jamiyat to`zilmalari va ularda yuz beradigan ijtimoiy jarayonlarni o`rganuvchi fan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

RUHIY REABILITATSIYA

Written by

ruhiy reabilitatsiya - o`smirning ruhiy soxasiga karatilgan bo`lib, uning maqsadi deviant hulq-atvorli bola ongida uning xech kimga kerakmasligi xakidagi tasavvurni yengib utish ga karatilgan chora- tadbirlardir

Thursday, 19 December 2019 00:00

RUHIY KAMCHILIK

Written by

ruhiy kamchilik - barkaror, to`zatish imkoni past bo`lgan nukmon, intellektning tulakonli emasligi yoki tugma yoxud orttirilgan tavsifdagi, umuman, shaxs darajasining pasayishi. Bu tushuncha "aqli past" tushunchasidan ancha keng. Chunki u intellektual nukson belgilaridan tashkari emotsional irodaviy sifatlarning yetishmasligi va umuman shaxs darajasi past yoki rivojlanmaganligini ham o`z ichiga oladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

RUHIY REABILITATSIYA

Written by

ruhiy reabilitatsiya - o`smirning ruhiy soxasiga karatilgan bo`lib, uning maqsadi deviant hulq-atvorli bola ongida uning xech kimga kerakmasligi xakidagi tasavvurni yengib utish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

REFLEKSIYA

Written by

Refleksiya - insonning ichki ruhiy faoliyati bo`lib, o`z hatti - harakatlari, xislatlari, xolatlarini anglab olishga karatilgan; insonning o`z ma`naviy dunyosini anglab olishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

REFERENT GURUH

Written by

Referent guruh - inson uchun ulchov birligi xisoblangan tavsiyalar, ma`lumotlar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

REFLEKSIYA

Written by

Refleksiya - kishi bilimlarining o`z-o`ziga, o`zining ichki olamiga, psixik sifatlari va psixik xolatlariga karatilishi.