Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

PEDAGOGIK TALAB

Written by

Pedagogik talab - turli hatti-harakatlarni bajarish hamda faoliyatda ishtirok etish jarayonida o`quvchi tomonidan amal qilinishi zarur bo`lgan ijtimoiy hulq-atvor me`yorlari.

Thursday, 19 December 2019 00:00

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

Written by

Pedagogik texnologiya - ta`lim-tarbiyaning pedagogik samaradorligini oshiruvchi omillar taxlili orkali optimallashuvi jarayonidir. Pedagogik texnologiya bolalarni natijaviy qilib tarbiyalash, ta`lim berish va rivojlantirishga yordam beradi. Pedagogik texnologiyalarning asosiy belgilari natijaliliq, algoritm mavjudligi, iktisod, loyixalashtirish, butunlik va boshqarish xisoblanadi. Bu pedagogik texnologiyalar ish samaradorligini oshirishi, xar kanday sharoitlarda qo`llaniladi, bir-biri bilan bog`lik anik ifodalangan bosqichlarga egaligidan dapolat beradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

PEDAGOGIK TASHXIS

Written by

Pedagogik tashxis - o`quvchi va o`quvr jamoasi shaxsiyatini ta`lim-tarbiya jarayoniga individual va differentsial yondoshuvni ta`minlash uchun o`rganish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

PASSIVLIK

Written by

Passivlik - atrofdagi narsa-xodisalarga, kishilarga befarq munosabatda bo`lish hamda jismoniy yoki ruhiy faoliyatsizlikdan iborat xolat bzlib, kupincha o`ziga va o`z kuchiga ishonmaslik okibatida yuzaga keladi. Bolada passivlik dastlab psixik jarayonlarning sekinlashuvi, shuningdek, jur`atsizlik, katьiyatsizlik, extiyotkorlik kabi sifatlar ta`sirida rivojlanishi mumkin. Passiv kishi uchun jamiyatdagi mavjud me`yor va yuksak orzular yotdir, u ijtimoiy foydali mehnat iblan shugullanish, jamoa faoliyatida ishtirok etishga intilmaydi.

Ota-ona parvarishi va ta`minotidan maxrum bo`lgan bolalarga ijtimoiy yordam ko`rsatish - ota-ona parvarishi va ta`minotidan maxrum bo`lgan voyaga yetmagan (16 yoshga tulmagan) shaxslar joylardagi vasiylik va xomiylik organlari tomonidan fukarolar o`zini-o`zi boshqarish organlari bilan birgalikda aniklanadi hamda xisobga olinadi. Bunday bolalarga ijtimoiy yordam ko`rsatish hamda ularni mexribonlik uylariga joylashtirish belgilangan tartibda vasiylik va xomiylik organlari tomonidan amalga oshiriladi. Voyaga yetmagan shaxslarga ijtimoiy yordam ko`rsatilishini tashqil etish soxasida vasiylik va xomiylik organlari, umumta`lim maktabi ma`muriyati, fukarolar o`zini-o`zi boshqarish organlirining vakolatlari hamda vazifalari koun hujjatlari bilan belgilanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

OTA-ONA KARAMOGIDAN MAXRUM BO`LGAN BOLA

Written by

Ota-ona karamogidan maxrum bo`lgan bola - xar kanday sababga kura ota-ona karamogidan maxrum bo`lgan bola, bundan yetim bola mustasno.

Thursday, 19 December 2019 00:00

OTA-ONANING URNINI BOSUVCHI SHAXSLAR

Written by

Ota-onaning urnini bosuvchi shaxslar - konunda belgilangan tartibda bolaga nisbatan ota-onalik kukukini amalga oshiruvchi va ota- onalik majburiyatini bajaruvchi, lekin bolaning ota-onasi bo`lmagan shaxslar (farzandlikka oluvchilar, vasiylar va xomiylar).

Thursday, 19 December 2019 00:00

ONTOGENEZ

Written by

Ontogenez - xayvon yoki usimlik olamining yaralishidan boshlab hayotining oxirigacha individual rivojlanishi. Ontogenez organizmning tashki muxitning anik bir sharoitlarda rivojlanishi xisoblanadi. Ontogenezda xar organizm birin-ketin rivojlanish bosqichlaridan utadi.