Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Dis-  

Rate this item
(0 votes)

«Dis-» old qo‘shimchasi birmuncha murakkab izoh talab etadi. Chunki, dis- old qo‘shimchasi terminologiyada juda ko‘p uchragani bilan, turli terminlarda uning ma’nosi bir- biriga zid kelishi mumkin. Buning sababi, ba’zi terminlardagi dis- old qo‘shimchasi yunon tilidagi dys so‘zidan bo‘lib, u o‘zidan keyin keluvchi o‘zak so‘zga «izdan chiqish», «buzilish», «qiyinlashish» singari ma’nolarni bag‘ishlaydi. Masalan, distrofiya disfunksiya, kabi terminlarda aynan shu ma’no qo‘llaniladi va muayyan funksiyaning buzilishi, izdan chiqishini anglatadi. Disproziy elementi nomi dysprosium da esa, u «qiyin olinadigan» degan ma’no kasb etadi. Agar termin boshidagi dis- old qo‘shimchasi lotincha dis so‘zidan olingan bo‘lsa, unda, u o‘zakka «alohida», «bo‘lak-bo‘lak» degan ma’noni bag‘ishlaydi. Masalan, disproporsional, dismutatsiya terminlarida bu old qo‘shimcha shu ma’noda qo‘llanilgan. Vaziyatni qiyinlashtiradigan holat esa, o‘zingizga ham ko‘rinib turganidek, lotincha dis- va yunoncha dys- so‘zlari o‘zbek tilida bir xil yozilishidir.

 

Read 104 times
More in this category: « Dia-   Izo- »