Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Psevdo-

Rate this item
(0 votes)

«Yolg‘on», «uydirma» so‘zlarini yunon tilida pseudos deyiladi. Biroq, kimyoda bu old qo‘shimchaga ega terminlar bilan uydirma, xayoliy moddalarni emas, balki, real mavjud moddalarni nomlanadi. Masalan, psevdobutilen – butilenning izomeri CH3CH=CHCH3 bo‘ladi. Kumolning izomeri ham psevdokumol deyiladi (1,2,4-to‘g‘ri-metilbenzol). Lekin, ba’zan, ushbu old qo‘shimchaning asl ma’nosiga muvofiq keladigan nomlar ham uchrab turadi. Masalan, psevdogalogenlar (ClCN(CN)2), (SCN)2 va ho kazolar aslida galogen emas.

 

Read 114 times
More in this category: « Peri- Seka- »