Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Reaksiya

Rate this item
(0 votes)

Mazkur terminning etimologiyasi lotin tili bilan bog‘liq bo‘lib, anchayin shaffof va aniq. Lotinchada «re-» old qo‘shimchasi o‘zidan keyingi so‘zga ziddiyatli ma’no bag‘ishlaydi va alohida holda u biror narsaga teskari, qarama-qarshi degan ma’noni anglatadi. Uning, yana shu tilda «harakat» ma’nosini beruvchi «actio» so‘zi oldidan kelishi esa «harakatga qarshilik» degan ma’noni beradi va biz qo‘llaydigan «reaksiya» terminining lug‘aviy ma’nosini tashkil etadi. Bu so‘z biologiyada tirik organizmning qo‘zg‘atuvchiga nisbatan ta’sirini ifodalasa, kimyoda esa, moddaning boshqa moddalar bilan ta’sirlashib, kimyoviy o‘zgarishlarga uchrashi jarayonini bildiradi. Chunonchi, 1868-yilda Mendeleyev ushbu termin haqida yozganida  «reaksiyaga kirishish bu kimyoviy jihatdan o‘zgarish demakdir» - degan edi.

 

Read 65 times
More in this category: « Rafinadlash Sement »