Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Kimyo atamalari (301)

Friday, 20 December 2019 06:29

Gal

Written by

 Yer gravitatsiya maydonining kuchlanganligi birligi bo‘lmish gal birligi Galileo Galiley (1564-1642) sharafiga nomlangan. Amalda asosan milligal ko‘rinishidagi ulushli birligi qo‘llaniladi.

 

Friday, 20 December 2019 06:29

Fermi

Written by

   Bu birlik avvallari yadro fizikasida qo‘llanilar edi. Hozirda iste’moldan chiqqan bo‘lsa- da, ba’zi adabiyotlarda uchrab turadi. Fermi – masofa birligi bo‘lib, 10−15 metrga teng. Uni buyuk fizik, Nobel mukofoti laureati Enriko Fermi (1901-1954) sharafiga nomlangan.

 

Friday, 20 December 2019 06:28

Farad 

Written by

  Elektr sig‘imi birligi buyuk ingliz olimi, fizik va kimyogar Maykl Faradey sharafiga nomlangan.

 

Friday, 20 December 2019 06:27

Dobson birligi 

Written by

    Bu – atmosferadagi ozon miqdorining o‘lchov birligidir. U bir atmosfera bosimi sharoitida ozon qatlamining 0,01 mm qalinligiga teng bo‘ladi. Buyuk Britaniyalik fizik va meteorolog Gordon Dobson (1889-1976) sharafiga nomlangan. Aynan u, yerdan turib ham atmosferadagi ozon qatlamining qalinligini o‘lchash imkonini beradigan uskunani ixtiro qilgan edi.

 

Friday, 20 December 2019 06:27

Debay 

Written by

  Molekulalarning dipol momenti birligi. Gollandiyalik fizik Piter Debay (1884-1966) sharafiga nomlangan.

 

Friday, 20 December 2019 06:26

Bome gradusi 

Written by

 Suyuqliklarning zichliklari uchun shartli birlik bo‘lgan ushbu birlikni fransuz kimyogari va areometrni ixtiro qilgan olim Antuan Bome (1728-1804) nomi bilan atashgan.

 

Friday, 20 December 2019 06:26

Bod   

Written by

 Axborot uzatish tezligi birligi. Fransuz muhandisi va ixtirochisi Jan Moris Emil Bodo (1845-1903) sharafiga nomlangan.

 

Friday, 20 December 2019 06:26

Bel 

Written by

  Fizik kattaliklarning logarifmik shkala bo‘yicha o‘zaro nisbati birligi. Asosan energetik  kattaliklar uchun qo‘llaniladi. Aleksandr Grexem Bell (1847-1922) sharafiga nomlangan. Odatda, uning ulushli birligi – detsibel ko‘proq qo‘llaniladi.