Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Kimyo atamalari (301)

Friday, 20 December 2019 05:30

Titrlash

Written by

Miqdoriy analizning eng keng tarqalgan turlaridan birining nomi bo‘lmish ushbu titrlash so‘zi fransuzcha titre – «sifat», «xossa» so‘zidan kelib chiqqan.

 

Friday, 20 December 2019 05:30

Termostat

Written by

Harorat bir maromda ushlab turish uchun mo‘ljallangan ushbu asbobni deyarli barcha kimyogarlar yaxshi tanidi. U yunoncha therme - «issiqlik» va statos - «harakatsiz» so‘zlaridan yasalgan.

 

Friday, 20 December 2019 05:29

Surfaktantlar

Written by

Sintetik sirt-faol oqartiruvchi moddalar shu nom bilan yuritiladi. Bu inglizchadagi surface - «yuza», va active - «faol», hamda, agent so‘zlarining bo‘g‘inlarini jipslashtirib qo‘yish orqali yasalgan. Fiziologiyada esa, odam o‘pkasidagi sirt-faol moddalar aralashmasi ham surfaktantlar deyiladi.

 

Friday, 20 December 2019 05:29

Sublimatsiya

Written by

Sublime so‘zi lotin tilida «balandda», «yuqorida», «tepada» ma’nolarini beradi. Sublimis esa «baland»; sublimitas bo‘lsa «balandlik» degani bo‘ladi. Ilmiy terminologiyada esa, sublimatsiya – suyuqlik bug‘larining tepaga ko‘tarilish va tepada to‘planish jarayonini anglatadi.

 

Friday, 20 December 2019 05:28

Stexiometriya

Written by

Bu terminni 1792-yilda nemis kimyogari Ierimiya Veniamin Rixter (1762-1807) o‘ylab topgan va uni o‘zi yozgan o‘quv qo‘llanmasiga sarlavha sifatida qo‘llagan. U kimyoviy elementlarni o‘lchash usullariga bag‘ishlangan bo‘lib, «Stexiometriyaning boshlang‘ich asoslari, yoxud, kimyoviy elementlarni o‘lchash San’ati» deb nomlangan. Rixter bu terminni yunoncha stoicheinon - «asos», «element» so‘ziga, metreo - «o‘lchamoq» qo‘zini qo‘shish orqali yasagan.

 

Specto lotinchada «qarayapman», «ko‘ryapman» degan ma’nolarni beradi. Shuningdek, «chamalayapman», «kuzatyapman», «tekshiryapman» degan so‘z o‘rniga hal aynan shu qo‘llangan. Inspektor va spektakl so‘zlarining ildizi ushbu lotincha so‘zga borib taqaladi.

Friday, 20 December 2019 05:14

Solvat, solvent, solvatatsiy

Written by

Bu terminlarning barchasi eritmalarga taalluqli bo‘lib, lotincha solvere - «eritmoq» so‘zidan kelib chiqqan.

 

Friday, 20 December 2019 05:13

Solvat, solvent, solvatatsiya

Written by

Bu terminlarning barchasi eritmalarga taalluqli bo‘lib, lotincha solvere - «eritmoq» so‘zidan kelib chiqqan.