Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Madaniyat va san`at atamalari (931)

Thursday, 19 December 2019 00:00

ASKIYA

Written by

ASKIYA (arab, zakiy - o`tkir zehnli, hozirjavob) - o`zbek xalq og`zaki ijodi turi; folklor janri; ikki va undan ziyod kishi yoki guruhning xalq yig`inlari (sayil, to`y, bayram)da ma`lum mavzu bo`yicha badiiy so`zda tortishuvi. Taraflar ba`zan davrada, ba`zan qarama-qarshi o`tirgan, turgan yoki yurgan holda tez javob berishga, o`z javoblarini lo`nda, serma`no, latif, ta`sirli, jozibali va kulgili chiqarishga harakat qiladilar. Javob topishda qaysi taraf mavzu, janr doirasidan chetlashsa yoki so`z tanlashda pala-partishlikka yo`l qo`ysa o`sha taraf yengilgan hisoblanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ASVOT

Written by

ASVOT (arab.- savt, - tovush, ovoz so`zining ko`pligi - tovushlar, ovozlar) - 1) musiqada: cholg`ularda hosil etiladigan tovushlar; 2) vokal musiqa ma`nosida ishlatiladigan inson ovozi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ASAR

Written by

ASAR (arab. - iz, qoldiq) - 1) olim, yozuvchi, rassom, bastakor va b. ijodining mahsuli. Unda ijodkorning maqsad va fikri muayyan tarzda gavdalanadi (mae, ilmiy A., adabiy A., musiqa, raem, haykal va h.k.).

Thursday, 19 December 2019 00:00

ARQUL

Written by

ARQUL - arablarda puflab chalinadigan (qo`shnaysimon) cholg`u. A.ning qo`shnaydan farqi shuki, undagi nayning biri o`zgarmaydigan (burdon) tovush berib, kuy hosil etadigan ikkinchi nayga hamohang bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ARFA

Written by

ARFA (nem. Harfe, ital. arra) - uchburchak shaklidagi qadimgi torli tirnama soz. Dastlabki tasvirlari mil. av. 3- ming yillikka taalluqli.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ARUZ

Written by

ARUZ (arab.- arz qilmoq) - she`riy o`lchov, vazn. YAqin va O`rta Sharq xalqlari she`r tizimi. A. nazariyasi turkiy xalqlarga, xususan o`zbek she`riyatiga arablardan o`tgan. Navoiyning Mezon ul-avzon asarida ko`rsatilishicha A. vodiy, rukn nomiga to`g`ri keladi, ko`chma ma`noda ustun degani.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ARTIST

Written by

ARTIST (frans. artiste - bilimdon; lot. ars, artis - kasb, hunar, san`at) - dramatik spektakl, kinoda rollar, opera va balet partiyalari, estrada konserti va sirk nomerlari ijrochisi. Teatr va kinoda aktyor, aktrisa deb ham yuritiladi. Keng ma`noda san`atning muayyan sohasidagi ijodkor (sozchi, ashulachi)..

Thursday, 19 December 2019 00:00

ARTIKULYATSIYA

Written by

ARTIKULYATSIYA (nem. articulation, lot. Articul - mayda bo`laklarga bo`laman) - musiqa cholg`ulari va ashulachi ovozida surunkasiga kelgan tovushlarni ijro etish usullari. A. turlari ko`p bo`lib, asosiylari - legato, stakkato, glissando, portamento. Arpejioning to`g`ri bajarilishi musiqa asarining badiiy va ta`sirli chiqishiga yordam beradi.