Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Madaniyat va san`at atamalari (931)

Thursday, 19 December 2019 00:00

AKKOMPANEMENTChI

Written by

AKKOMPANEMENTChI - jo`r bo`luvchi, odatda fortepianoda jo`r bo`luvchilarga nisbatan qo`llaniladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

AKKOMPANEMENT

Written by

AKKOMPANEMENT (frans. assomranement, accompagner - jo`r bo`lish) - ashula aytganda yoki biror musiqa cholg`usini chalganda unga jo`r bo`lish. Ashulaga fortepiano, xalq musiqa cholg`ulari, turli ansambl (trio, kvartet, kvintet) va orkestrlarda jo`r bo`lish mumkin. A. yakkaxon ashulachi yoki cholg`uchiga garmonik va ritmik hamohang bo`lib, musiqa asarining badiiy darajasini chuqurlashtiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

AKADEMIK TEATR

Written by

AKADEMIK TEATR - Mustaqil davlatlar hamdo`stligi mamlakatlaridagi yirik va ko`hna teatrlarga beriladigan faxriy unvon.

Thursday, 19 December 2019 00:00

AKADEMIK NAShR

Written by

AKADEMIK NAShR - fan, adabiyot va san`at asarlarining ilmiy asosda tayyorlangan nashri. Asosan mutaxassislar va ilm ahliga mo`ljallangan bo`lib, ilmiy tadqiqot maqsadini ko`zda tutadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

AKADEMIZM

Written by

AKADEMIZM (frans. academisme) - tasviriy san`atdagi yo`nalish. Qadimgi dunyo va Uyg`onish davri san`ati shakllari, san`atning tashqi ko`rinishlariga taqlid qilishga asoslangan. A. badiiy ta`limni tartibga solishga, mumtoz an`analarni abadiy qonunlar tizimi va qo`llanmalariga aylantirishga imkon yaratgan. San`atda qadimiy an`analarga va yuksak madaniylikka tayanish bu ta`limotning kuchli tomonlaridan edi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

AYTIShUV

Written by

AYTIShUV - folklor janri. Turkiy xalqlar og`zaki ijodida A. badihago`y xalq shoirlari, baxshi, jirov, oqin, xalfa va laparchilarning o`ziga xos musobaqasi, mushoira yo`li va ular iste`dodini belgilovchi o`ziga xos sinov hisoblanadi. Bundan tashqari, biror epik mazmundagi folklor asarlari tarkibida ham uchraydi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

AYYOM

Written by

AYYOM (arab. kun so`zining ko`pligi) - bayram oldi va bayram kunlari. Qutlug` va tabarruk kunlar ma`nosida ulug` ayyom (ulug` kunlar) deb qo`llanilgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

AJAM

Written by

AJAM - o`zbek, tojik xalqlari musiqa merosidagi cholg`u kuylar. Bizgacha Segoh maqomining Mushkilot (cholg`u) bo`limida Muxammasi Ajam Nasr (ashula) bo`limida Navro`zi Ajam (taronalari bilan) yetib kelgan va xalq orasida keng tarqalgan.