Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Madaniyat va san`at atamalari (931)

Thursday, 19 December 2019 00:00

ABSURD DRAMA

Written by

ABSURD DRAMA, absurd teatr, g`ayrimantiqiy teatr - dramaturgiyadagi oqimning shartli nomi. 50 - 60-y.larda oqim tarafdorlari inson hayoti ma`nosiz, mavhum degan nuqtai nazarni ilgari suradi. A.d. oqimi teatr, dramaturgiyaga sahna shart degan tushunchani olib kirdi, uni nazm va nasrdagi ilg`or an`analar b-n moslashtirdi, teatr, sahna haqidagi tasavvurlarni bir qadar yangiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ABSTRAKT SAN`AT

Written by

ABSTRAKT SAN`AT (lot. abstractus - mavhum), abstraksionizm - tasviriy san`atdagi oqim. Rangtasvir, haykaltaroshlik, grafikada asosan real narsa va hodisalarni tasvirlashni rad etadi. 20- a. 10-y.larida yevropa mamlakatlarida vujudga kelib, 40-y.larning oxiri - 60y.larning boshida keng tarqaldi. O`rta Osiyo, jumladan O`zbekiston hududida qadimdan yaratilgan tasviriy va amaliy bezak san`ati namunalarida ham A.s. ko`rinishlari uchraydi. Ularda afsonaviy firdavs bog`lari o`zining ramziy ifodasini topgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ABSOLYUT EShITUV QOBILIYATI

Written by

ABSOLYUT EShITUV QOBILIYATI (lot. absoluts - so`zsiz, mutloq, barkamol) - tovushlarning aniq balandligini tinglash orqali farqlay bilish qobiliyati. A.e.q.ga ega bo`lgan kishi musiqani tez o`zlashtiradi.

Page 117 of 117