Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Daqiqa

Written by

Daqiqa (Minut) - (lotincha minutus - «mayda», «kichraytirilgan») Vaqtning asosiy o`lchov birliklaridan biri daqiqadir. Daqiqa bu - soatning 1/60 (oltmishdan bir) bo`lagidir. Bir daqiqa 60 (oltmish) soniyadan iborat. Daqiqa shuningdek geometriyada 1 gradusning 1/60 bo`lagi sifatida ishlatiladi va 1′ tarzida belgilanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Minus

Written by

Minus - (lotincha minus - «kichikroq») gorizontal chiziq shaklidagi ayirish va olib tashlash ma`nosida ishlatiladigan matematik belgi. Fanga nemis matematigi Iogann Vidman tomonidan 1489-yilda kiritilgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Minimum

Written by

Minimum - (lotincha minimum - «eng kichik») eng kam (kichik) miqdor (kattalik)ni, eng kichik hajm, eng past chegara, quyi darajani ifodalaydigan tushuncha; maksimum tushunchasining aksi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Milliard

Written by

Milliard - (frantsuzcha mille - «ming») bir raqami va to`qqizta nol bilan yoziladigan son, ya`ni 109. Ba`zi davlatlar (masalan Frantsiya) da billion deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Million

Written by

Million - (italьyancha millione - «minglik») bir raqami va oltita nol bilan yoziladigan son, ya`ni 1000000. Terminni fanga Marko Polo kiritgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Metrika

Written by

Metrika - (yunoncha metrike < metron - «o`lchov») masofa yoki burchakni aniqlash uchun ifodaladigan matematik tushuncha.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Metr

Written by

Metr - (yunoncha μέτρον - o`lchov yoki frantsuzcha metre - «o`lchov tayoqchasi») metrik o`lchov tizimi va Xalqaro birliklar tizimidagi uzunlik birligi. Qisqacha m bilan belgilanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mediana

Written by

Mediana - (lotincha medianus - «o`rta») uchburchak meridianasi - uchburchakning bir uchi bilan shu uchi qarshisidagi tomoni o`rtasini tutashtiruvchi kesma. Uchburchakning uchala medianalari bir nuqtada kesishadi va kesishish nuqtasida uchburchak uchidan hisoblaganda 2 : 1 nisbatda bo`linadi. Uchburchak medianalarining kesishish nuqtasi, uning og`irlik markazi bilan ustma-ust tushadi.