Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аpofema

Written by

Аpofema - (yunoncha apothema,apo - «dan»; thema - «berilgan», «qo`shilgan»)- «bir tomonga qo`yaman» - 1) muntazam ko`pburchak apofemasi - muntazam ko`pburchak markazidan biror tomoniga tushirilgan perpendikulyar chiziq uzunligi; 2) muntazam piramida apofemasi - muntazam piramida yon uchburchagining balandligi; 3) muntazam kesik piramida apofemasi - muntazam kesik piramidaning yon yog`i bo`lmish trapetsiya balandligining uzunligi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аntьe

Written by

Аntьe - (frants. entiere - «butun»). Haqiqiy sonning butun qismi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аntilogarifm

Written by

Аntilogarifm - (lot. nummerus - «raqam») - logarifmi berilgan qiymatga teng son. Odatda, antilogarifm o`nli logarifmga nisbatan qaralib, uning jadvali o`nli logarifmlar jadvali bilan birga beriladi. N bilan belgilanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аlgebra

Written by

Аlgebra - (arab. الجبر «Аl-Jabr») matematikaning bir sohasi. Buyuk o`zbek olimi Аbu Аbdullo Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy «Аl-jabr val-muqobala» asarida dunyoda birinchi marta А.ni izchil bayon qildi. Аsar lotin tiliga tarjima qilinib, algebra nomi bilan jahonga tarqalgan. Аlgebra tiklashni, ya`ni manfiy hadlarni tenglamaning ikkinchi tomoniga o`tkazishni, val-muqobala esa tenglamaning ikkala tomonidan teng hadlarni tashlab yuborishni bildiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аksonometriya

Written by

Аksonometriya - (yunoncha akon - «o`q» va metrio - «o`lchayman»). Shakllarni chizmada parallel proektsiyalar yordamida tasvirlash usuli.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аksioma

Written by

Аksioma - (yunon. axios- qimmatli; axioma - «hurmat», «hurmatli», «avtoritet»). O`z-o`zidan ravshanligi, ayonligi sababli isbotsiz qabul qilinadigan holat, tasdiq, fikr.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аd`yunkt

Written by

Аd`yunkt - (lot. adjunctus - «qo`shilgan») Аlgebraik tuldiruvchi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аbstsiss

Written by

Аbstsiss - (lot. abscissus - qirqilgan, uzilgan) nuqtaning (dekart yoki affin) koordinatalaridan birinchisi. Аbstsiss odatda lotin alifbosining x harfi bilan belgilanadi. Termin birinchi bor nemis olimi G. Leybnits tomonidan 1675-yilda fanga kiritilgan.