Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Sirkulь

Written by

Sirkulь - lotincha circulus - «aylana». Аylana va yoylar chizish, kesmalarning uzunligini o`lchash va o`lchamlarni ko`chirish uchun mo`ljallangan chizmachilik asbobi; parger.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Silindr

Written by

Silindr - yunoncha kilindros - «g`o`la», «g`altak». Silindrik sirt va ikkita parallel tekislik bilan chegaralangan jism. Parallel tekisliklarning silindrik sirt bilan chegaralangan qismlari silindrning asoslari deb ataladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Sikloida

Written by

Sikloida - yunoncha kykloeides - «aylanasimon». Tekislikda bir to`g`ri chiziq bo`ylab sirpanmay g`ildirovchi aylanadagi nuqta chizadigan yassi egri chiziq. Аynala sikloidaning yasovchisi deb ataladi. Nuqtaga aylananing o`zida yoysa, oddiy sikloida, aylana ichida yoysa, qisqartirilgan sikloida, aylana tashqarisida yoysa, uzaytirilgan sikloida hosil bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Xarakteristika

Written by

Xarakteristika - yunoncha character - «belgi», «o`ziga xos xususiyat». O`nli logarifmning butun qismi.. Termin avstriyalik olim G. Brigs tomonidan 1624 yilda taklif etilgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Funktsiya

Written by

Funktsiya - lotincha functio - «bajarmoq», «amalga oshirmoq». Matematikaning eng muhim va umumiy tushunchalaridan biri. O`zgaruvchi miqdorlar orasidagi bog`lanishni ifodalaydi. Termin birinchi bor 1692-yilda nemis olimi G.Leybnits tomonidan ishlatilgan. Funktsiyaga mos f(x) belgisini birinchi bor rus olimi L.Eyler 1734 yilda ishlatgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Formula

Written by

Formula - lotincha formula - «qoida», «me`yor». 1) har qanday qisqa ta`rif; 2) muayyan fikr, mulohaza yoki qonunning matematik belgilar orqali ifodasi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Figura

Written by

Figura - lotincha figura - «tashqi ko`rinish», «obraz». 1) muayyan narsa-buyumlarning tashki ko`rinishi, shakli; 2) tekislikdagi nuqtalar to`plami (chiziq, doira, burchak, kvadrat - yassi figuralar) yoki fazodagi nuqtalar to`plami (konus, kub, piramida - fazoviy figuralar).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Faktorial (k)

Written by

Faktorial (k) - lotincha factor - «ko`paytuvchi». Butun manfiy bo`lmagan sonlar uchun aniqlangan, tez-tez uchrab turadigan funktsiya; nx kabi belgilanib, 1 dan n gacha hamma butun sonlarning ko`paytmasiga teng. k belgisini nemis matematigi Kretьen Kramp kiritgan.