Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Sekans

Written by

Sekans - lotincha secans - «kesuvchi». 1) trigonometrii funktsiyalardan biri, sec kabi belgilanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Segment

Written by

Segment - lotincha segmentum - «kesma», «kesaman». 1) tekislikdagi segment - egri chiziq va shu yoy uchlarini tutashtiruvchi vatar bilan chegaralangan tekis shakl; 2) fazoviy segment - fazoviy jismni tekislik bilan kesganda undan ajratib olingan shaklning sirti bilan shu tekislik orasidagi qismi; 3) segment yoki kesma - to`g`ri chiziqning А va V nuqtasi orasidagi nuqtalarning А va V nuqtalarini ham o`z ichiga olgan to`plami.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Romb

Written by

Romb - yunoncha rombos - «childirma». Barcha tomonlari teng bo`lgan to`rtburchak. Burchaklari to`g`ri burchaklardan iborat bo`lgan romb kvadrat deb ataladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Radius

Written by

Radius - lotincha radius - «nur». Аylana (yoki sfera) ning ixtiyoriy nuqtasini uning markazi bilan tutashtiruvchi kesma. Radius aylana diametrining yarmiga teng.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Radikal

Written by

Radikal - lotincha radix - «ildiz», radicalis - «ildizli». Ildiz chiqarish amalining belgisi. Radikal algebraning maxsus bo`limlarida boshqa ma`noda ham ishlatiladi. Zamonaviy (√) belgisi birinchi bor R.Dekartning 1637 yilda bosmadan chiqqan «Geometriya» kitobida uchraydi. Ushbu belgi ikki qismdan: o`zgartirilgan r xarfi va chiziqdan iborat. O`z vaqtida xindular «mula», arablar - «jizr», yevropaliklar - «radiks» deb atashgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Radian

Written by

Radian - lotincha radius - «nur». Uzunligi radiusga teng bo`lgan yoyga mos burchak. Bir radian taxminan 57°1744,8″ga teng . Masalan, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° burchaklar mos holda radianga teng . Trigonometriya funktsiyalarning argumenti, odatda, radian bilan ifodalanadi. Termin birinchi bor 1873 yilda Аngliyadagi nashrlarda chiqqan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Postulat

Written by

Postulat - lotincha postulatum - «talab». Biror ilmiy nazariyada isbotsiz qabul qilinadigan, lekin biron asosi bo`lgan printsip yoki qoida. Postulat, odatda, biror mulohazaga ko`ra asoslanadi, ana shu asoslash uning kabul qilinishiga sabab bo`ladi. Postulat tushunchasi aksioma tushunchasining sinonimi sifatida ham qo`llaniladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Protsent

Written by

Protsent (foiz) - lotincha pro centum - «yuzdan». Sonning yuzdan bir ulushi; % belgi bilan ifodalanadi. Masalan, 8 sonining 5 foizi (%) 0,4 ga teng. Sonning mingdan bir ulushi, ya`ni protsentning o`ndan bir ulushi promille deb ataladi (%o bilan belgilanadi). Protsent xo`jalikda moliya va statistik hisoblashlardagi miqdorni baholash va taqqoslash uchun ishlatiladi; Protsent (foiz) fikri Qadimgi Bobilda yuzaga kelgan.