Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Matematik atamalar (159)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Proportsiya

Written by

Proportsiya - lotincha proportio - «munosabat», «nisbat». Qismlarning o`lchamlarining o`zaro nisbati, umuman, narsalar o`rtasidagi miqdoriy munosabat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Proektsiya

Written by

Proektsiya - lotincha projectio - «oldinga irg`itilgan». Biror shaklning tekislik (qog`oz)ga tushirilgan tasviri.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Hosila

Written by

Hosila - frantsuzcha derivee. Differentsial hisobning asosiy tushunchasi. U funktsiya o`zgarishi tezligini ifodalaydi. Terminni frantsuz olimi J.Lagranj 1797 yilda fanga kiritgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Masala

Written by

Masala - yunoncha primus - «birinchi». Sonlar bilan bog`liq masalalar. Terminni yunon olimlari uylab topishgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Prizma

Written by

Prizma - yunoncha prisma - «arralangan», «qirqilgan». Ikki yog`i (prizmaning asoslari) teng va parallel ko`pburchak, boshqa yoklari (prizmaning yoklari) parallelogramm bo`lgan ko`pyoqlik. Parallelogrammlar prizmaning har ikki asosi bilan umumiy tomonlarga ega bo`lishi kerak. Prizmani yo`naltiruvchisi ko`pburchak bo`lgan silindr deb qarash mumkin. Yon qirralari asosiga perpendikulyar bo`lgan prizma to`g`ri, aks holda og`ma prizma deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Polinom

Written by

Polinom - yunoncha polis - «ko`p sonli», «keng» va lotinrcha nomen - «ism». Ko`phadning boshqacha nomi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Plyus

Written by

Plyus - lotincha plus - «ko`proq». Qo`shuv va manfiy harakatni bildiradigan belgi. Ushbu belgini fanga chex olimi Ya. Vidman 1489 yilda fanga kiritgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Planimetriya

Written by

Planimetriya - lotincha planum - «tekislik» va metreo - «o`lchayman». Yevklid geometriyasining sohasi bo`lib, unda ikki o`lchamli, ya`ni bir tekislikka joylasha oladigan shakllar o`rganiladi. Planimetriyada nuqta, to`g`ri chiziq, ko`pburchaklar, aylana kabi geometrik tushunchalar va ular orasidagi munosabatlar ko`riladi.