Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

TA’LIM SIFATINI OSHIRISH VA ILMIY SALOHIYATNI RIVOJLANTIRISHGA E’TIBOR

Iste’dodli yoshlarni izlab topish va ularni maqsadli tarbiyalash borasidagi ishlarni kuchaytirish kerak. Ilmni, tarbiyani to‘g‘ri qilsak, hamma sohalarni malakali mutaxassislar o‘zlari rivojlantiradi.

Sh.M.Mirziyoyev

Istalgan jamiyat, davlat, millat, xalq rivojida o‘sha jamiyat kishilarining bilimi, tafakkur darajasi, bilimlaridan amaliy foydalana olish malakasi muhim o‘rin tutadi. O‘zbek xalqi azaldan bu mantiqni to‘g‘ri uqqan. Jahonda deyarli barcha fan asoslarining tamal toshini o‘rta osiyolik olimlar qo‘ya olganligi fikrimizni dalillaydi. Ilmni, ilmlilarni, iqtidorlilarni qadrlash, yuzaga chiqarish masalasiga mustaqillikka erishganimizdan keyin yanada ko‘proq e’tibor qaratildi, desak mubolag‘a bo‘lmas. 

Continue Reading