Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Geografik atamalar (1685)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Anhor

Written by

Anhor - (arabcha anhor - nahr so`zining ko`pligi) - katta kanal ariq. Xorazm shevasidagi arna so`ziga tog`ri keladi. Anhor atamasi ba`zan mustaqil atoqli ot o`rnida ishlatiladi. Masalan, Toshkentdagi Anhor arig`i.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ang`iz

Written by

Ang`iz - g`allasi o`rib olingan dala. Ang`izda organik qoldiqlar bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antropogen landshaftshunoslik

Written by

Antropogen landshaftshunoslik - landshaftshunoslikning antropogen landshaftlarning vujudga kelishi, strukturasi, rivojlanishi, tarqalishi va ulardan oqilona foydalanish yo`llarini o`rganuvchi tarmog`i. Antropogen landshaftshunoslikning asosiy vazifalaridan biri yaqin kelajakda inson faoliyati ta`sirida geografik muhitda ro`y beradigan o`zgarishlarni tadqiq qilishdir. Antropogen landshaftshunoslik landshaftlarning vujudga kelishi va rivojlanishida antropogen omilning ijobiy hamda salbiy rolini ham tarixiy jihatdan, ham kelajak nuqtai nazaridan o`rganadi. Bu atamani 1971-yil F.N.Milkov tavsiya etgan. Biroq antropogen landshaftshunoslik atamasi va uning talqini fanda uzil-kesil qaror topgani yo`q.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antropogen landshaft

Written by

Antropogen landshaft - inson faoliyati ta`sirida vujudga kelgan landshaft. Antropogen landshaftlarga qishloq xo`jaligi landshaftlari (ekin dalalari, o`tloq-yaylov, bog` va tokzorlar), sun`iy o`rmonlar va suv havzalari, kanallar, suv omborlari), texnogen landshaftlar (tog`-kon sanoati yerlari), shahar hamda qishloqlar kiradi. Antropogen landshaftlarni landshaftshunoslikning muhim amaliy ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri - antropogen landshaftshunoslik o`rganadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antropogen davr

Written by

Antropogen davr (sistema), to`rtlamchi davr, antropogen - Yer geologik tarixining eng yosh oxirgi davri; hozirgi zamonni ham o`z ichiga oladi. 1,5-2 mln yil davom etgan. Antropogen davrda yer yuzasining katta qismini to`rt marta materik muzliklari bosgan. Bu davrda hozirgi o`simlik va hayvonot dunyosi, tabiiy landshaftlar, geografik qobiq shakllangan, inson paydo bo`lgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antropogen bosqich

Written by

Antropogen bosqich - geografik qobiqning inson paydo bo`lganidan keying taraqqiyot bosqichi. Inson geografik qobiq va landshaftlarini ongli ravishda o`zgartiruvchi muhim omil ekanligidan antropogen bosqich o`zidan oldingi biogen bosqichdan tubdan farq qiladi. Antropogen bosqichning eng muhim xususiyati - tabiat bilan jamiyat o`rtasidagi aloqaning vujudga kelganligi hamda antropogen landshaftlarning paydo bo`lganligidir.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antratsit

Written by

Antratsit (yunoncha - antraks - ko`mir) - toshko`mirlar qatoriga kiradigan va juda ham kuchli metamorflashgan qazilma ko`mir. Rangi qora, yaltiroq, ba`zan kul rang va sarg`ish tusda tovlanadi. 7800-8350 kaloriya issiqlik beradi. Antratsit o`zidan o`zidan elektr tokini yaxshi o`tkazadi, shuning uchun undan elektrodlar tayyorlanadi. Antratsit asosan yuqori darajali yoqilg`i sifatida metallurgiyada ishlatiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antisiklon

Written by

Antisiklon (yunoncha anti - qarshi, siklon - aylanadigan) - atmosferada bo`lib turadigan katta girdob. Bosim gradiyenti va Yerning aylanishidan yuzaga keladigan havo oqimlari Shimoliy yarim sharda soat strelkasi yo`nalishida, Janubiy yarim sharda esa unga qarama-qarshi harakatlanishidan paydo bo`ladi. Havo bosimi antisiklon markazida eng yuqori bo`lib, chetlariga tomon pasayib boradi. Antisiklon soatiga o`rtacha 30 km gacha tezlik bilan siljiydi. O`rta Osiyodagi antisiklonlar Yer yuzining boshqa hududlaridagiga qaraganda tezroq: yozda soatiga 49 km, qishda esa 60-65 km siljiydi. Antisiklonning paydo bo`lishi va harakatlanishini o`rganish ob-havoni oldindan aytib berishda muhim rol o`ynaydi.